جمعه ، 30 مهر ، 1400
حداقل
اخبار مرتبط با حوزه هاي علميه

مطالب ' رستم نژاد'

چگونگی برگزاری امتحانات

شنبه ,10 خرداد 1399 10:29
معاون آموزش حوزه‌­های علمیه ابراز کرد: برای شیوه امتحان دو گزینه مفروض گرفته شده است: یک فرض آن است که وضعیت در کشور عادی شود، در آن صورت افراد ب...
حداقل
جستجو