سه شنبه ، 2 بهمن ، 1397
حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب 'مسجد مادر'

درس اخلاق با حضور استاد قائمی

درس اخلاق با حضور استاد قائمی

پنجشنبه ,26 بهمن 1396 16:47
درس اخلاق با حضور استاد قائمی طبق روال پنج شنبه های هر هفته برگزار گرديد از ضروری ترین مسائل برای یک طلبه ابتدا علاقه و اراده است در حدیث قدسی پر...
حداقل
جستجو
حداقل
RSS