پنجشنبه ، 31 خرداد ، 1403
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
معاونت آموزش

معاونت آموزش جامعه علميه اميرالمؤمنين(ع)

 

1- نام معاون: حجت الاسلام و المسلمين محمد اكرمي ابرقوئي (زيد عزه)

پست الکترونیکی: Amouzesh@jea.ir

 

 

2- تاريخچه

"معاونت آموزش" از معاونت هاي جامعه علميه اميرالمؤمنين(ع) مي‌باشد كه با توجه به رابطه تنگاتنگ آن با هدف تشكيل حوزه كه دركنار تزكيه و پرورش اخلاقي، تعليم نظام‌مند طلاب و ارتقاي سطح علمي و آموزشي ايشان مي‌باشد و از آغاز تاسيس اين حوزه علميه، با هدف مذكور فعاليت خود را آغاز نموده است.

 

 

3- اهداف:

1.  ارتقاي نظم و دقت در اجراي برنامه هاي آموزشي

2.  ارتقاء سطح علمي و آموزشي طلاب

3.  تقويت روحيه انضباط آموزشي طلاب

4.  استفاده بهينه از استعداد ايشان

5.  استفاده بهينه از فناوري روز در تسهيل و اجراي امور آموزشي  

 

 

4- چشم انداز:ارتقاء سطح علمي، آموزشي و انضباطي طلاب جهت برآوردن نيازهاي علمي جامعه اسلامي و ورود مؤثر به عرصه المپيادهاي كشوري 

 

 

5- اهم وظايف و مسئوليت ها

اهم وظايف اين معاونت از ابتداي برنامه ريزي ورود طلاب مبتدي به حوزه تا اتمام سطح آموزش عالي ايشان را مي‌توان در بخش هاي ذيل متصور شد:

1.  برنامه ريزي و برگزاري دوره تثبيت پذيرش كه از سال تحصيلي 84-83 هر ساله اجرا شده است.

2.  پذيرش طلاب مبتدي و غيرمبتدي با اجراي مراحل آزمون، مصاحبه و تشكيل پرونده

3.  رسيدگي به نامه ها و ابلاغيه هاي آموزشي مركز مديريت و ارائه گزارش به بخش هاي مربوطه

4.  شناسايي اساتيد مبرّز علمي و معرفي ايشان به مديريت محترم با هدف استفاده از غناي علمي ايشان و پيشرفت

     سطح علمي طلاب

5.  ابلاغ آيين نامه هاي علمي و انضباطي و پيگيري اجراي دقيق آنها

6.  ساماندهي امور بايگاني و پرونده هاي طلاب ثابت و انتقالي

7.  تنظيم گزارش كار و فعاليت ماهانه اساتيد محترم و ارائه به مركز مديريت

8.  انجام امور جاري طلاب از قبيل معرفي نامه ها و بررسي درخواست ها و نامه هاي ايشان

9.  برنامه ريزي و برگزاري منظم كلاس هاي درسي و ضروري

10. برنامه ريزي و برگزاري منظم برنامه مطالعه و مباحثه عمومي طلاب

11. تشكيل جلسات منظم شوراي آموزشي و شوراي اساتيد

12. مديريت حضور منظم طلاب در كلاس ها، برنامه ها و مراسمات حوزه با اجراي دقيق حضور و غياب

13. برگزاري امتحانات هفتگي جهت ارتقاء سطح علمي طلاب

14. برگزاري امتحانات شفاهي و كتبي(نوبتي، تجديدي و ارتقائي) در هر نيمسال

15. ارائه گزارش كار برگزاري امتحانات و ارسال نمرات به سايت مركز مديريت

 

 

6- اهم فعاليت هاي انجام شده:

1.  برگزاري دو دوره تثبيت پذيرش داوطلبان ورودي حوزه در دو سطح "سيكل و ديپلم" و "بالاتر از ديپلم" (كارداني و

     كارشناسي) در آغاز سال تحصيلي 91-90

2.  ارتقاء دقت در پذيرش طلاب مبتدي و غيرمبتدي جهت بالابردن سطح عمومي آموزشي و انضباطي حوزه در سال 90

     كه در نتيجه پيشرفت درسي و انضباطي نسبت به سال گذشته ايجاد شد.

3.  ارتقاء كمي كلاس ها از 14 كلاس در سال 89 به 16 كلاس در سال 90 با افزايش جذب طلبه در سه سطح

     تحصيلي

4.  ساماندهي امور اداري، آموزشي، حضور و غياب طلاب

5.  رسيدگي به تاريخچه ارزيابي تحصيلي تمامي طلاب و به روزآوري دقيق سطوح تحصيلي و تكميل مدارج علمي

     ايشان

6.  ورود اطلاعات كامل اساتيد، كاركنان و طلاب در سامانه جديد آموزشي نجاح و نجما

7.  برگزاري جلسات مستمر شوراي اساتيد و شوراي آموزش

8.  نظارت دقيق بر اجراي منظم مطالعات و مباحثات عمومي كه از شاخصه هاي اين حوزه و موجب تقويت و آمادگي

     علمي طلاب مي‌باشد.

9.  پژوهش محور نمودن يك درس در هر پايه جهت ارتقاء علمي و پژوهشي همه طلاب و اثر دادن كيفيت پژوهش انجام

     شده در نمره آن درس با همكاري معاونت محترم پژوهش

 10. برگزاري امتحانات هفتگي در كليه پايه هاي تحصيلي جهت سنجش سطح علمي طلاب و برنامه ريزي جهت ارتقاء

       آن

11. رسيدگي به امور نامه نگاري طلاب و تكميل بايگاني مدارك طلاب انتقالي

12. برنامه ريزي در جهت تقويت سطح علمي طلاب متوسط و ضعيف در هر كلاس توسط طلاب مستعد آن پايه

      تحصيلي