یکشنبه ، 31 تیر ، 1403
حداقل
پيوندهای مرتبط
حداقل
اهداف

اهداف:

1.   شناخت استعدادها و توانايي هاي پژوهشي طلاب به منظور برنامه‌ريزي متناسب با آن؛

2.   توسعه کمی و کیفی مقالات و تحقیقات پژوهشی طلاب؛

3.   ایجاد بستر مناسب برای توانمند سازی طلاب در زمینه پژوهش؛

4.   نهادينه کردن مطالب درسي به واسطه‌ي تحقيقات ضمن دروس؛

5.   زمينه سازي جهت گسترش توليد دانش ديني در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي؛

6.   تربيت پژوهش‌گر و نويسنده‌ي متدين و کار آمد در حوزه‌هاي علوم انساني؛

7.   تقويت روحيه تحقيق و پژوهش در طلاب؛

8.   ايجاد نظام آموزشي پژوهش‌گرا؛

9.   بهره گيري از فعاليت‌هاي پژوهشي طلاب در راستاي رفع نيازهاي جامعه؛

10. ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشی در مدرسه، کتابخانه و اتاق سایت و نظارت مستمر در این محورها؛

11. ایجاد و گسترش کتابخانه سنتی و دیجیتالی در حد استاندارد و تأمین کتب و مجلات مورد نیاز طلاب و اساتید با عنوان اتاق مطبوعات؛

12. تعامل فعال و مفيد با مراکز علمي- پژوهشي حوزه و دانشگاه.