یکشنبه ، 31 تیر ، 1403
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
خیریه مهر امیر علیه السلام

خیریه مهر امیر علیه السلام در سال 1400 با هدف کمک رسانی به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تاسیس شد.

 

تلفن :  

09035132129

55504548