پنجشنبه ، 31 خرداد ، 1403
حداقل
پيوندهای مرتبط
حداقل
كتابخانه

کتابخانه

اجرای طرح ساماندهی و فهرست نویسی کتابخانه مدرسه و ایجاد سالن پژوهش مجهز به سايت رایانه ای و نرم افزارهای اسلامی یکی دیگر از فعالیت های معاونت پژوهش بوده که از شهریور ماه 1394 آغاز گردیده و طبق زمان بندی قبلی ان شاءالله تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.