شنبه ، 25 فروردين ، 1403
حداقل
اخبار مرتبط با حوزه هاي علميه

مطالب دي 1392

پذيرش حوزه هاي علميّـة سراسركشورسال تحصيلی 94- 93 ویژه برادران

سه شنبه ,01 بهمن 1392 16:45
باياري خداوند متعال ودرظلِّ توجهات حضرت وليعصر(عج) مركزمديريت حوزه های علميه از برادران واجد شرايط براي تحصيل در دوره هاي بلند مدت و سفيران ...
حداقل
جستجو