پنجشنبه ، 17 آذر ، 1401
حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب اسفند 1394

چاپ و انتشار فصل نامه سخن جامعه شمارگان 5 و6

چاپ و انتشار فصل نامه سخن جامعه شمارگان 5 و6

چهارشنبه ,12 اسفند 1394 08:43
شمارگان 5و6 فصل نامه سخن جامعه،از منشورات جامعه علميه اميرالمؤمنين عليه السلام چاپ و انتشار يافت . شماره 5 اين فصل نامه در تابستان 1394 و شماره 6 اين ...
حداقل
جستجو
حداقل
RSS