دی ان ان فارسی
چهارشنبه ، 5 خرداد ، 1395
حداقل


امکانات

حدیث

 

حضرت علی (علیه السلام)

«روزه ماه صبر (ماه رمضان) و روزه سه روز در هر ماه ، زنگارها و غم و اندوه و وسواس را از قلب بیرون مى برد. »

بحار ، ج 96، ص 341

اوقات شرعی