دی ان ان فارسی
چهارشنبه ، 5 آذر ، 1393
حداقل







امکانات

حدیث

 

امام سجاد (عليه السلام)

آن گاه که قائم ما قیام کند، خدا آفت را از شیعیان ما بزداید و دلهایشان را چون پاره هاي آهن(استوار) سازد.

الخصال، ج 2، ص 5

آخرین ارسالهای انجمن

اوقات شرعی