شنبه ، 25 فروردين ، 1403
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
مقالات

مطالب مرداد 1390

آثار و فواید روزه

آثار و فواید روزه

چهارشنبه ,12 مرداد 1390 17:53

هدیه الهی بهترین هدیه ‏هاست و برکات متعدد و بی شماری بر آن بار می ‏شود. روزه نیز دارای جهات مختلفی است که هر کدام از آن‏ها می ‏تواند اشتیاق انسان را برای درک و کسب آن برانگیزاند.

حداقل
جستجو