شنبه ، 25 فروردين ، 1403
حداقل
پیوند های مرتبط
حداقل
مقالات

مطالب آذر 1392

هدف از هدایت الهی چیست؟

هدف از هدایت الهی چیست؟

چهارشنبه ,13 آذر 1392 18:16
پرسش : هدف خداوند از تعلیم سپاس گذاری و ستایش کردن یا هدایت ما دراین جهت چیست؟ (چرا خداوند به ما یاد داده او را ستایش کنیم؟) مقدمه ای برای پاسخ: نکت...
حداقل
جستجو